Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис | Agricultural Research and Technological Center Plantis.

Акрамет Ултра е листен тор предназначен за повишаване на добивите и качеството при трайните насаждения - овощни, лозя, ягоди, малини. Зеленчуци - зелеви, картофи, краставици, домати и други. Всички бобови култури.

Акрамет Ултра е едно от малкото средства повлияващи нелечими заболявания при трайните насаждения като: апоплексия при кайсията, огнен прирор при семковите, както и всички бактериози по растенията.

Комбинацията на Акрамет Ултра с инсекцитиди има силно въздествие  и продължителен ефект върху Китайският молец, унищожаващ чимшира и всички насекоми повливяващи се от конвенционалните средства.

Как работи технологията Акрамет?

По начина на действие в сравнение с всички многофункционални листни торове на пазара  Акрамет се отличава съществено от всички присъстващи листни торове на пазара. Технологията Акрамет работи на основата , че растенията се регулират основно на три нива: хормонално, кофакторно и енергийно, като последното има водеща роля.

Кои са предимствата на многофункционалният листен тор и имуномодулатор Акрамет Ултра 
 

  • Повече и по-качествена растителна продукция чрез стабилна и продължителна стимулация на растежа и развитието. Повече сладост и вкус.
  • Уникално силен растителен имунитет и по-здрави растения.
  • Фунгициден и бактерициден ефект проявен чрез естествения растителен имунитет срещу най-опасните заболявания.
  • Репелентен и системен инсектициден ефект към смучещи и гризещи насекоми: листни въшки, плодови червеи, белокрилка, колорадски бръмбар, нощенки и гъсеници, проявен също чрез естествения растителен имунитет.
  • По-малко разходи за химична растителна защита и по-чиста растителна продукция. Технология позволяваща воденето за пръв път на ефективна растителна защита и чрез естествения растителен имунитет.  

Съдържание:

Активно вещество в 100 г сух  продукт– Общ азот (N) –12,5% (нитратен азот - 11,2%, амониев азот - 1,3%); Фосфор (P) – 5,7%; Калий (K) – 11%; Сяра (S) – 2,9%; Бор (B) – 0,35%;  Мед (Cu)(хелатиран - Na-EDTA)- 0,025%; Магнезий (Mg) - 0,48%; Манган (Mn) (хелатиран - Na– EDTA) - 0,028%; Цинк (Zn) (хелатеран-ацетат)– 0,125%; Желязо (Fe) (хелатиран - Na-EDTA)– 0,026%,  Молибден (Mo) – 0,024%; ултрамикроелементи - кобалт, хром, ванадий и др; ексципиенти; прилепител - триксилоксан или изоамилов алкохол, антипенител - органосиликон.  Не съдържа хлор.

Акрамет Ултра е съвместим със синтгетичните инсекцитиди - перетроиди и напълно съвместим с фунгицидите, с които има доказан синергетичен ефект, т.е усилва тяхното дейстивие.

Акрамет Ултра е изцяло чист продукт, БЕЗ карантинен период.

Предназначение:

Акрамет Ултра действа като имуностимулатор, което засилва естествената защита на растението. Тоест приложението му води до пръскане за предотвратяване, ане за лечение на последствията от нападение на патогени.

Акрамет участва пряко в метаболизма на растенията, като постига ускорено натрупване на биомаса, която по-късно се отлага в растенията и плодовете. Акрамет Ултра подобрява значително устойчивостта към засушаване и неблагоприятни температури.

Прилага се за корекции в минералното хранене на растенията.  За повишаване на добивите и качеството при:  трайни насаждения – овощни, лозя, ягоди, малини и др.; Зеленчуци – зелеви, картофи, краставици, домати и др.; Всички бобови култури.

Като синергист  на  хербициди, инсектициди и фунгициди, за засилване на ефекта им. Като допълващ конвенционалната растителна защита продукт. Акрамет Ултра е едно от малкото средства  повлияващи нелечими заболявания при трайните насаждения като: апоплексия при кайсията, огнен пригор при семковите, както и всички бактериози по растенията. 

За повлияване на имунната памет на растенията и създаване на траен имунитет в многогодишните растения към постоянно присъстващи фитопатогени и фитофаги.

Механизъм на действие:

Технологията Акрамет работи на основата , че растенията се регулират основно на три нива: хормонално, кофакторно и енергийно, като последното има водеща роля.

Акрамет участва пряко в метаболизма на растенията, като постига ускорено натрупване на биомаса, която по-късно се отлага в растенията и плодовете. Акрамет Ултра подобрява значително устойчивостта към засушаване и неблагоприятни температури.

По начина си на действие многофункционални листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Те са начало на нов дял сред тази група продукти. В основата на листни торове Акрамет лежи едно откритие: Биохимичните процеси в растенията се регулират основно на три нива - хормонално, кофакторно и енергийно, като последното е с водеща роля.

Енергийната обезпеченост на метаболизма позволява активирането на всички възможности на защитните системи на растенията развити в процеса на еволюцията: противодействие на  вирусни, гъбни и бактериални  заболявания, насекомни вредители и растения паразити. Акрамет Ултра проявява много силен ограничаващ ефект към такива трудни за лечение заболявания при овощните култури като апоплексията при кайсията и огнения пригор при семковите. Отбелязан е подобен ефект при бактериозите при зеленчуците. 

Фунгицидният и бактерицидния ефект се проявяват чрез синтез на инхибитори на хитиновия синтез в тъканите на растенията, които блокират производството на важния за изграждането на клетъчната стена на патогените полизахарид хитин. Растенията могат да синтезират и инхибитори на АТФ-азите в клетъчната стена на патогените, с метало-протеинова природа, чрез които блокират енергийния им синтез.

Инсектицидният ефект също се дължи на синтез на специфични инхибитори като тези на хитиновия синтез и на стомашните ензими - протеази, чрез които насекомите преработват растителната храна. Действието на първите напомня принципа на действие на активното вещество на Би-58 - диметоат. Блокира се синтеза на хитин и се прекратява развитието на насекомите и най-вече на ларвите. Втората група инхибитори блокират преработката на поетата растителна храна и храносмилателната система на насекомите. Растенията притежават хиляди гени за противодействие на опасности от всякакъв характер, които до голяма степен не могат да бъдат задействани ефективно поради недостиг на енергия или конкуренция за общи метаболити.

Чрез стимулиране на енергетиката на клетката листни торове Акрамет позволяват едновременното включване на всички защитни системи и ефективната им работа в продължение на 25-30 дни. Тези системи работят в постоянен режим на готовност и реагират мигновено при първите сигнали за нападение от патогени,  насекомни вредители или растения паразити - Кускута и Синя китка. Именно в това е разликата между обикновените растения и третираните с Акрамет Ултра - мигновената реакция и убиване на нападателя още преди да е проникнал в тъканите и клетките на растението. Забавените реакции на нетретираните растения позволяват на патогените да преодолеят защитата и да овладеят клетките.

Друга особеност в действието на Акрамет Ултра е, че имуностимулацията и предпазното действие имат приоритет пред стимулиращото действие. С други думи съставките на продукта първо се включват в системите за естествена растителна защита и едва след това се стига до стимулация на растежа и развитието. Това отново определя важността на превантивната растителна защита. Пръскане за предотвратяване на заразяване, а не лечение на вече настъпило заболяване. Всяко заразяване на растенията с патоген води до намаляване на добивния потенциал.

Много важна особеност на имунната растителна защита е, че тя има както предпазно, така и лечебно действие, което нерядко е съпоставимо с това на химичните фунгициди. При наличие на нападение от патогени се задейства така наречената Реакция на свръх чувствителност. Включва  се механизъм на изключване на притока на метаболити към заразените тъкани и клетки и те загиват в рамките на 24-48 часа. Това прилича на пригор и може да се получи през първите 24 часа след третиране с Акрамет Ултра. Затова с Ултра се започва от самото начало на вегетацията.

Разтворимост и доза:

Отлична разтворимост. Не образува неразтворими утайки.

Употреба:

Съвместим и смесим с пестициди, освен в следните случаи:

Инсектициди: Съвместим със синтетични пиретроиди – циперметрин и производните му. Да не се смесва със следните активни вещества на инсектициди поради липса на тестове за съвместимост:  тиаметоксам (Актара 25 ВГ); ацетамиприд (Моспилан, Снейк 20 СП).

Фунгициди: Напълно съвместим. Синергичен ефект към фунгициди. При смесване и превантивна защита може дозата им да се намали до 50%. При заболели растения да се ползва пълната доза на фунгицида. Смесим с медни препарати с изключение на  Бордолезов разтвор.

Внимание! Спазвайте схемите за съвместимост между пестициди и листни торове. При липса на информация за съвместимост и смесимост, задължително направете тестове преди употреба върху част от растение или цяло растение. Резултата се проявява до 48 часа.