Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис | Agricultural Research and Technological Center Plantis.

Агролаборатория Плантис към Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” – гр. Разград работи с високоточна апаратура за анализ на хранителни елементи в почви, растения, хранителни продукти и проби с различен произход. Основна част от тази апаратура е атомно-абсорбционен спектрометър с индуктивно свързана плазма Quantima производство на GBC Scientific Equipment Pty Ltd – Австралия.

Анализите се отличават с висока точност и надеждност и може да се определя количеството на над 70 елемента от Менделеевата таблица на базата на стандарти за всеки един от тях. Пробоподготовката е автоматизирана и се осъществява чрез система за микровълново разлагане на изследваните проби - SpeedWave производство на Berghof Ltd – Германия. Приложението на апаратурата не включва само почвени и растителни анализи, а анализ на тежки метали в проби с различен произход, на микроелементи в торове, храни, фуражи и прочее. Агролаборатория Плантис може да извършва качествен анализ на зърно с помощта на NIR-анализатор, както и микроскопска диагностика на болести по растенията и фитопатогени.

Почвените анализи на основните хранителни елементи и на други важни за растенията елементи позволява бързо откриване на проблеми в почвеното плодородие и дава вярната посока в решаването им. Особено ефективни са паралелните анализи едновременно на почва и цяло растение, включващи основните хранителни елементи азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, мед, цинк, манган, молибден, желязо и толкова важния фактор киселинност на почвата. При паралелните анализи до голяма степен стават ясни истинските проблеми на взаимодействието между почва и растение, кои елементи са в дефицит и кои в излишък, между кои елементи има противодействие. На базата на тези анализи може да се разработи рецептура за листен тор, чрез която да се балансира минералното хранене на съответната култура и да се компенсират до голяма степен дефицитите на хранителни елементи. Тези рецептури може веднага да бъдат реализирани в листен тор чрез производствените линии на НИТЦЗ Плантис за кристални и течни листни торове. Така в региони с неблагоприятни почвени характеристики за определена култура може да се постигнат добри резултати в добивите. Този метод на решаване на проблеми на почвеното плодородие вече се доказа при слънчоглед и царевица и активно се развива като част от дейностите на НИТЦЗ Плантис. Клиентът на центъра получава не само констатация на проблема, но и средство за неговото решаване.

Основната ни цел е земеделската наука да слезе директно при производителите и да бъде максимално адекватна на техните нужди и проблеми. Последните изследвания на хранителните елементи в почвите в различни региони показват задълбочаващи се проблеми, даващи пряко отражение върху добивите от различните култури – съдържанието на ключови за метаболизма на растенията микроелементи. Това дава възможност на НИТЦЗ Плантис да предложи ефективни начини за решаването им. Предстои разширяване на аналитичните възможности на Агролаборатория Плантис и нарастване на гъвкавостта й при изследване и решаване на производствени проблеми в земеделието.

Производителите на земеделска продукция няма да работят на тъмно, а ще имат ясни и точни препоръки за своето производство и най-ценното – ще разполагат с най-точното средство за решаване на проблеми на минералното хранене на растенията, респективно и на добивите.

За подробна информация по цени, пакети и процедура се обадете на телефони: 0897 743160 – Десислава Топалова или 0899 051174 – Ивелин Желязков.

Пакет Bronze

Анализ на хранителни елементи в почви и растения в 4 показателя:

Азот, Фосфор, Калий и рН

За справка, вижте тук.

Повече информация
Направи запитване

Пакет Silver

Анализ на хранителни елементи в почви и растения в 14 показателя:

Почви:
Азот-общ, азот-нитратен, фосфор, калий, магнезий, калций, сяра, манган, цинк, мед, бор, желязо, молибден и рН.

Растения:
всички почвени показатели без рН

За справка, вижте тук.

Повече информация
Направи запитване

Пакет Gold

Анализ на хранителни елементи в почви и растения в 20 показателя:

Почви:
Азот-общ, азот-нитратен, азот-амониев, фосфор, калий, магнезий, калций, сяра, натрий, алуминий, манган, цинк, мед, бор, желязо, молибден, кобалт, хром, селен и рН.

Растения:
всички почвени показатели без рН

Азот, Фосфор, Калий и рН

За справка, вижте тук.

Повече информация
Направи запитване