Торене на растителни посеви

Последните месеци на 2016 год. се отличават с необичайна за периода суша, която постави на изпитания развитието на есенниците. Пшеницата отбелязва значително закъснение в развитието, като част от посевите дори не са навлезли във фаза братене. Това закъснение задължително ще се отрази на добивите. На места се наблюдава пожълтяване следствие на хроничното засушаване и недостига на хранителни елементи. В значително по-добро състояние са посевите торени предсеитбено с НПК. Наличието на достатъчно достъпен калий прави посевите по-устойчиви на засушаване и по-добре обезпечени с хранителни вещества.

Това се отразява и на студоустойчивостта. Жълтеенето до голяма стапен се дължи на по-слабата устойчивост на ниски температури и на практика е температурен пригор. Ако недостига на валежи продължи и през януари, основното торене с азотни торове ще трябва да се изтегли възможно по-рано през месеца. Липсата на влага ще попречи на движението на азота в дълбочина и торенето след средата на февруари ще бъде неефективно и рисково при суша. В тази ситуация за предпочитане е основното торене да се извърши с амониева селитра като по-подвижна от карбамида. За предпочитане е количеството на амониевата селитра да не надвишава 25 кг/дка. Коригиращото последно торене през март може да се извърши само ако валежната обстановка се нормализира. 

Предвид последните обилни снеговалежи може да смятаме, че засега сухият няколко месечен период е приключил. Дебелата снежна покривка ще спаси посевите от сигурно измръзване при екстремно ниските температури и отделената влага в почвата ще доведе до нормализиране на дейността на кореновата система в условията на зимния покой. Вече може да се прилагат схеми на торене характерни за нормални агроклиматични условия. Препоръката ни е основното торене с карбамид да се проведе преди 15 февруари, предвид по-дългия период на вертикално разпределение и голямото му значение за сухоустойчивостта в активните фази на развитие. Не трябва да се допуска формирането на концентрирана азотна зона в повърхностния слой - около 10-15 см, тъй като кореновата система се ориентира в тази част и растенията стават силно уязвими при засушаване.