10г. Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис

През октомври се навършиха 10 години от създаването на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” – гр. Разград. Създаден с много амбиция за развитие в помощ на земеделието и с изцяло частни капитали, центъра отчита първото си десетилетие като много успешно, през което време се утвърди като генератор на научна информация, на нови технологии и продукти, които дават своя съществен принос в успехите на земеделието.

Основна цел в дейността на НИТЦЗ Плантис е: Непосредствена връзка на науката със земеделското производство, създаване на нови продукти и технологии на световно ниво и с екологична насоченост, бърз отговор на производствени проблеми.

Центърът разполага със съвременна лаборатория за анализ на растителни и почвени проби, както на зърно, торове, храни и фуражи. Все по-голяма популярност сред земеделските производители добиват разработените в центъра група многофункционални листни торове Акрамет: Семакс, Класик, Ултра, Микро и Имуно, със силен имуномодулиращ ефект върху растенията. НИТЦЗ Плантис предлага уникална възможност за конструиране и изработка на листни торове на база паралелни почвени и растителни анализи, които най-пълно разкриват проблемите в минералното хранене и са най-доброто им решение.

Направените в центъра научни открития в областта на растителния имунитет позволиха създаването на многофункционални листни торове Акрамет, като вариантите Класик и Ултра имат силен синергичен ефект към хербициди, фунгициди и инсектициди, а варианта Имуно може да изпълнява самостоятелно растително-защитни функции срещу гъбни, бактериални и вирусни заболявания, насекомни вредители и растения паразити. Центъра разполага с производствени линии за кристални и течни форми на листни торове и на практика може да произведе всякакви разновидности от тази група. НИТЦЗ Плантис има амбициозна програма за развитие през второто си десетилетие. Надяваме се и то да бъде поне толкова успешно като първото.