Многофункционални листни торове Акрамет през земеделската 2017 - 2018 година

През последните няколко години акцента в развитието на листни торове Акрамет беше свързан с растителния имунитет - засилване на фунгицидния и инсектицидния ефект, както и способността им да атакуват един от големите проблеми на растениевъдството – бактериозите, особено важно качество за зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството.

През 2017 г тези уникални качества бяха демонстрирани отново на различни места в страната в паралелни опити с различни РЗ-препарати. Беше доказан синергичния ефект към инсектициди – значително увеличаване на действието им при съвместна употреба.

През 2018 г особено внимание ще бъде отделено на стимулиращите функции на Акрамет и въздействието върху добивите. Целта е листни торове Акрамет отново да заемат челни позиции по този показател в сегмента на листните торове и да бъдат без конкуренция по отношение на рентабилността като многофункционални продукти. В това отношение много разчитаме на заработилата през пролетта на 2017 г нова висококачествена и високоточна апаратура за почвени и растителни анализи, която вече даде изключително ценна информация за проблемите на почвеното плодородие и технологиите при различните зърнени култури.

Първите опити да се съставят уникални рецептури на листен тор на базата на почвен анализ се оказаха много успешни и това ще стане практика в дейността ни. Всеки наш клиент може да изпрати почвени проби на базата на, които ще установим проблемите в почвеното плодородие и ще направим балансиращ състав на листен тор, който можем да произведем както в кристален, така и в течен вариант. Разработили сме система, чрез която на базата на почвените анализи може да се внесат дефицитните микроелементи в почвата без апликатори и излишни разходи, а с обикновена пръскачка, каквато притежава всеки земеделец. Корекциите се извършват предсеитбено преди последното дисковане или култивиране. Тези дейности целят премахване на работата на тъмно с торенето и постигането на максимални резултати в добивите и максимална крайна рентабилност на производството.

Направените досега почвени анализи показват една тревожна тенденция – изтощаване на почвите по отношение на едни от най-важните за добивите микроелементи – мед, цинк, бор, молибден и на места манган. Това поставя ограничения в горната граница на добивите, които могат да се преодолеят само чрез балансирането им в почвата и коригиращо листно торене. На базата на тази ценна информация ще променим състава на листни торове Акрамет и ще развием системата на уникални листни торове на база почвени анализи.

В състава на Акрамет ще влязат нови микроелементи, важни за метаболизма и растителния имунитет. Ще бъде пуснат в производство и употреба нов вариант на листни торове Акрамет – Акрамет Микро, предназначен за попълване на нуждите от микроелементи на слънчогледа в най-важния за добивите етап – цъфтежа и наливането на семката. Анализът на ситуацията от тази година и ролята на продължителните горещини показаха, че това е крайно наложително и е основен фактор за формирането на добивите при слънчогледа.

Същият вариант ще бъде предназначен и за повишаване на качествата на семената в семепроизводствените участъци. Промените в състава на Акрамет Класик започват с варианта за третиране на семена, който освен промяна в количеството на традиционните микроелементи, включва нови уникални микроелементи важни за растенията. Това, естествено продължава във вариантите за вегетационно третиране.