Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис | Agricultural Research and Technological Center Plantis.

Предназначение: 

За корекции в минералното хранене на растенията. За повишаване на добивите и качеството при зърнени култури: пшеница, ечемик, просо, ръж, тритикале, овес, рапица, слънчоглед, царевица. Като синергист на хербициди, фунгициди и инсектициди за засилване на ефекта им. И най-същественото: Като имунотехнология, за повишаване на силата и ефективността на естествения  растителен  имунитет за противодействие  срещу гъбни, бактериални заболявания,  насекомни вредители и растения паразити.

Какви предимства дава Акрамет Класик?

*Дълготрайна и устойчива стимулация на растителния метаболизъм, гарантираща значителна добавка към  добива - един от най-високите резултати сред продуктите от сегмента листни торове.

*Висока рентабилност – значителна добавена стойност  към труда на земеделските производители и икономии на торове и препарати.

*Български продукт, създаден за българските почвено-климатични условия, с възможност за бърза реакция към промени  в природната динамика.

*Най-важното качество - имунотехнология с лечебен ефект срещу основните гъбни заболявания при зърнените култури - уникални  възможности без аналог на пазара. Позволява да се редуцира химичната растителна защита с 30-40% и дори да се отглежда пшеница и ечемик без употреба на фунгициди.

*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на продукта, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на НИТЦЗ  Плантис ЕООД.

Вид:

Смесен ЕО тор, получен чрез физично смесване на вещества.

Описание:

Акрамет Класик е сложна физична смес – смесен тор, с кристална структура, със слабо изразен синьо-зелен цвят и лека специфична миризма. Не гори, не се възпламенява и не отделя вредни вещества във въздуха. Технологично овлажнен,  не се слепва в буци. Произведен е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

Съдържание:

В активно вещество (100 грама продукт): 4,5 % азот (N); 5% фосфор (P); 10,5 % калий (K) - като чисти елементи - NPK-20% ;  като оксидни форми - NPK-28%; 0,86 % сяра (S); 33,5%  хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn)(хелатиран с Na-EDTA или ацетат); 0,07 % мед (Cu) (хелатиран с Na-EDTA); 0,026%  желязо (Fe)  (хелатиран с Na-EDTA); 0,028 % манган (Mn)(хелатиран с Na-EDTA); 0,024 % молибден (Mo);  ултрамикроелементи - под 0,002% всеки,  ексципиент - Na; стабилизатор на разтвора;  прилепител - триксилоксан; антипенител  - органосиликон.

За увеличаване съдържанието на отделни микроелементи при някои култури са разработени течни хранителни добавки:

Пшеница - хелатирани Мед и Манган

Слънчоглед - Бор и Манган-хелатиран

Царевица -  хелатирани Цинк и Манган

Разтворимост: 

100% - напълно разтворим. Дозата от 300 грама се разтваря в 20 литра вода за 30 секунди при температура на водата над 12 градуса. Да се разтваря при включена циркулация на пръскачката. Да се разтваря в цедката на централния отвор за пълнене на пръскачката или в предназначения  за целта резервоар за препарати. Да не се изсипва директно в пръскачката. Оптимално съотношение на разтваряне - Акрамет:вода - 1:8.

Механизъм на действие:  

Поради това, че Имунната   растителна защита е абсолютна новост и е непопулярна сред земеделците, дължим малко по-подробно описание на механизма на действие. Този тип защита се базира на реални процеси в растенията и възможности придобити за милиони години еволюция и взаимодействие с огромно разнообразие от патогени и фитофаги. Те са в състояние да противодействат на нападения от всякакъв характер. 

По начина си на действие листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Те са следствие от нов поглед върху вертикалната регулация на процесите в клетката и ролята на някои хранителни елементи в тази регулация . В основата на листни торове Акрамет лежи концепция: Биохимичните процеси в растенията се регулират основно на три нива - хормонално, кофакторно и енергийно, като последното е с водеща роля. Съставките на листни торове Акрамет участват пряко в регулацията на метаболизма чрез последното - енергийното и кофакторното, чрез доставка на всички необходими кофактори за метаболитните реакции и ускоряване на енергетиката на клетката. Косвено влияят и върху хормоналното. Много от металните йони участват в регулацията на метаболизма под формата на ензимни кофактори или в ефектори за регулиране на ензимната активност.  Други са в основата на ефективността на защитните системи на растенията - защита от абиотични фактори, от патогени и фитофаги. Добре подбраният и балансиран състав на Акрамет Класик влияе устойчиво за задействане както на процесите на растеж и развитие, така и всички защитни системи, въпреки, че е в групата на ЕО торовете. Парадоксално, но е реалност доказана на полето.

Растителният имунитет е многопластова и сложна система от метаболитни реакции и регулация. Противодействието срещу патогени (антипатогенен ефект) и насекомни вредители (антиинсектен ефект) се проявяват изцяло през него,  чрез синтез на защитни фактори от различно естество:  високоактивни форми на кислорода -ендогенен пероксид; PR-протеини; фитоалексини и фитоантисипини). Имуномодулаторите Акрамет предизвикват силен, бърз и тотален  имунен отговор.  Активира се така наречения  "Стражеви режим" или постоянна готовност, при който в клетката се постига висок енергиен резерв на ниво мембрани,  позволяващ  значително ускоряване на процесите на идентификация на нападателя, сигналинга към ядрото и формирането на специфичния имунен отговор с експресията на съответните гени. Цитозола и пространството между клетъчната мембрана и клетъчната стена се насищат с определено количество PR-протеини и фитоалексини, като първа бариера срещу проникване на фитопатогени. Стражевият режим е твърде енергоемък и се включва за кратко и само ако са налице условия за това. Имуномодулатора Акрамет Класик създава именно тези оптимални условия за включване на този механизъм и ефективното му действие за 25-30 дни. Особено важно и ефективно оръжие е синтеза на инхибитори на АТФ-азите в клетъчните мембрани на патогените (ензими синтезиращи енергия) също с  металопротеинова природа, които инхибитори  неутрализират необратимо  енергетиката на нападателя.  С това се блокират механизмите му за проникване и неутрализиране на имунната защита на растенията. Системата за разпознаване на нападателя при растенията е толкова съвършена, че те могат да различат по антигенния състав на слюнката два различни вида листни въшки и да отвърнат със специфичен имунен отговор. Те много бързо синтезират инхибитори на хитиновия синтез, които блокират производството на важния за изграждането на клетъчната стена на патогените полизахарид хитин. Едновременно с този тип инхибитори растенията могат да синтезират инхибитори, отново с металопротеинова природа, на важни стомашни ензими за преработка на храната - инхибитори на амилазата, на протеиназите, на пектиназите, които преработват съответно: захари, протеини, пектин. Блокирането от Акрамет на хитиновия синтез и на линеенето е доказано при ларви на Колорадския бръмбар, а блокажа на стомашни ензими при листни въшки, ларви на чемширения молец и нощенки. 

Доказаният лечебен ефект на имуномодулатора Акрамет Класик срещу основните заболявания при пшеница: брашнеста мана, септориоза, кафява ръжда, коренови заболявания се осъществява чрез едновременен имунен отговор включващ синтез както на инхибитори на хитинсинтетазата, така и на такива блокиращи синтеза на енергия чрез АТФ-зите в бактерии и гъби. Особено важна роля и ефективност имат инхибиторите на АТФ-зите, лишаващи патогените от най-важния фактор за успеха на нападението - енергията.  Акрамет Класик предизвиква нарастване на енергийния потенциал и резерви на клетката и й дава силно предимство пред патогена - бързина на биохимичните реакции. Налице е светкавична реакция на имунитета срещу патогена, реакция изпреварваща действията на нападателя и осигуряваща  неутрализацията му. По-бързият печели.

Растенията притежават хиляди гени за противодействие на опасности от всякакъв характер, които до голяма степен не могат да бъдат задействани ефективно поради недостиг на енергия,  конкуренция за общи метаболити или дефицит на хранителни елементи.. Чрез стимулиране на енергетиката на клетката и доставката на определени  хранителни елементи,  листни торове Акрамет позволяват потенциалното  включване на всички защитни системи и ефективната им работа в продължение на 25-30 дни. Тези системи работят в постоянен режим на готовност и реагират мигновено при първите сигнали за нападение от патогени,  насекомни вредители или растения паразити - Кускута и Синя китка. Именно в това е разликата между обикновените растения и третираните с Акрамет Класик - интензивен растеж и развитие съчетани с  мигновената реакция и убиване на нападателя още преди да е проникнал в тъканите и клетките на растението. Забавените реакции на нетретираните растения позволяват на патогените да преодолеят защитата им и да ги овладеят.

рН: Работен разтвор - 300 грама в 20 л вода  – 5,8-6,0

Съвместимост:

Съвместим с хербициди, фунгициди и инсектициди.

Внимание! Акрамет Класик увеличава значително ефекта и силата на пестицидите. Затова смесването и съвместната употреба на пестициди с Акрамет Класик има следните особености:

Пшеница:

1. Да не се смесва с противожитни хербициди при житни култури - пшеница, ечемик, просо, ръж, овес, тритикале.

2. При смесване  с  противошироколистен хербицид  дозата на хербицида задължително да се намали с 30%.  Да не се смесва с хормоноподобни хербициди поради липса на тестове за фитотоксичност. Може да се смесва с хербициди на база сулфанилурея -  Гранстар, Гранстар Супер и всички хербициди на база трибенурон-метил; Дерби Супер, Биатлон, Секатор.

3. Комбинация от Акрамет Класик, противошироколистен хербицид и фунгицид да се прилага само след намаляване на дозите на хербицида  и фунгицида с 30%.  Ако се налага прилагане на пълни дози на хербицида и фунгицида, Акрамет Класик да се използва като антидот 4-5 дни след пръскането с пестицидите.  

Слънчоглед:  

При хербициди на база имазамокс - Пулсар, Листего, Пасат се работи с доза 70-80 мл/дка и 300 г/дка Акрамет Класик, а с Пулсар Плюс - 110-120 мл/дка. Не препоръчваме смесване с Маза поради по-високата фитотоксичност на самия хербицид. В този случай Акрамет Класик се използва като антидот за бързо възстановяване на растенията.

Важно е да се знае, че горната комбинация контролира успешно Синя китка, като в същото време обичайната фитотоксичност е на много ниско ниво.

Експрес-технология:

Дозата на хербицида Експрес е 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет Класик. В този случай е възможно да се добави и противожитен хербицид на базата на квазилофоп-п-етил в доза 120 мл/дка вместо 200 мл.

Царевица:

Съвместим е с хербициди против широколистни плевели като дозата на хербицида също трябва да се намали с 30%. Особено добър е ефекта при съвместно приложение с Лаудис.

Препоръчваме смесването с пестициди да се съгласува и консултира с нашите специалисти. При липса на информация за смесимост и фитотоксичност между пестициди и Акрамет Класик да се направят предварителни тестове на комбинацията и едва тогава да се прилага на големи площи.

Съхранение:

В плътни и добре затворени опаковки. По технология продукта е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура. Силно корозивен  като концентрат, агресивен към черни и цветни метали.

Трайност: 2 години.

Опаковка:

Влагоизолирани чували от полиетилен – нето: 10 кг.

Карантинен период:

няма такъв.

Категория:

ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. 

Начин на употреба:

Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно или чрез третиране на семена. Да не се използва за поливане или сухо торене на почвата.

Дози:

Внасяне с авиационна техника: 200-300 г/дка  с 4-5 л/дка.
Внасяне с наземна техника: Доза: 300-400  г/дка  с 20 л/дка вода

Култури:

Пшеница и ечемик:

Есенно вегетационно третиране:

Доза 300 г/дка. Фаза 3-4-ти лист и начало на братене. Има много силен ефект върху братенето и развитието на кореновата система. Лечебен ефект чрез имуномодулация срещу брашнеста мана, септориоза по листата и кафява ръжда. Намалява драстично популацията на листни въшки. Срок на действие - около 25-30  дни.

Пролетно вегетационно третиране:

Първо третиране : доза - 300 г/дка , фаза братене-вретенене. За интензивен растеж и противодействие на гъбни заболявания и листни въшки.
Второ вегетационно третиране : доза - 350-400  г/дка,  фаза - изкласяване до цъфтеж. За добро опрашване, изхранване и подобряване качеството на зърното, както и превенция срещу основните гъбни заболявания. 

Реален принос към добива - 70-100 кг/дка.

Слънчоглед:

Първото вегетационно третиране се извършва заедно с хербицида  - 2-4-та двойка листа в доза:

 1. Имитолерантни хибриди: Пулсар, Листего, Пасат  – 70 мл/дка , Пулсар+ - 110-120 мл/дка и 300 г/дка Акрамет Класик. При проблеми със Синя китка третирането се извършва в по-късна фаза. Съчетанието унищожава Синята китка дори при 70 мл/дка. При употреба на хербицида Маза, Акрамет Класик се ползва като антидот 4-5 дни след третирането.

 2. Експрес толерантни хибриди  – 2 гр/дка Експрес и 300 г/дка Акрамет Класик във фаза 2-4-та двойка. Тази комбинация може да се съчетае с внасянето и на противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил вместо в доза 200 мл/дка в доза 120 мл/дка. При висока заплевеленост може да се приложи пълната доза на хербицидите, а 5-6 дни след тях да се влезе с Акрамет Класик като антидот.

Второто вегетационно третиране - фаза бутон в доза 400 г/дка. Това третиране е не само стимулиращо за натрупване на биомаса, но ликвидира листните въшки и осигурява растителната защита срещу гъбни заболявания за период от 30 дни. 

Важно! За трета поредна година Акрамет Класик доказа, че като имуномодулатор блокира развитието и разпространението на Брашнеста мана при слънчогледа. Няма лечебен ефект. Заразените растения отпадат.

Реален принос към добива - 50-100 кг/дка.

Рапица:

Есенно вегетационно третиране - 4-6-ти лист.

Пролетни вегетационни третирания: първо - веднага след излизане от покой - 300 г/дка Акрамет Класик; второ вегетационно третиране - 400 г/дка - преди  цъфтеж. Ниското съдържание на азот позволява продукта да се използва 4-5 дни  преди цъфтеж или след прецъфтяване на основното стъбло.

Реален принос към добива: 40-70 кг/дка.

Царевица:

Първото вегетационно третиране  е заедно с хербицидите против широколистни плевели в доза 60-70% от препоръчаната доза. Доза на Акрамет Класик – 300 г/дка. Второто вегетационно третиране е във възможно най-късната фаза на развитие позволяваща влизане на техниката за пръскане – обикновено при височина 80-100 см. Доза 400 г/дка. 

Реален принос към добива: 80-150 кг/дка.

Безопасност:

 • GHS07 - категория на опасност - 2 - Може да дразни кожата и очите;
 • Н302 - Вреден при поглъщане;
 • Н315 - Дразнене по кожата;
 • Н318 - Дразнене на очите;
 • Н335 - Дразнене на дихателните пътища. 

Препоръки за безопасност: 

 • Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца;
 • Р261 - Избягвайте вдишване на прах, пушек, газ, изпарения, аерозоли;
 • Р280 - Използвайте предпазни ръкавици, облекло, очила, маска;
 • Р350 - Измийте внимателно и обилно със сапун и вода;
 • Р410 - Да се пази от пряка слънчева светлина.