Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис | Agricultural Research and Technological Center Plantis.

Акрамет Семмакс е стимулатор за семена и имуномодулатор. Той е конструиран на базата на подробни изследвания за ролята на елементите в началния старт и развитието на кореновата система при земеделските култури - покълването и развитието на семената или изискванията  към съдържанието на определени елементи в почвата при пикиране или засаждане.

Пакет от хранителни елементи отговаря за бързия и мощен старт на кореновата система и дефицита им предизвиква забавяне на развитието, трудна адаптация и оживяване на растенията и ниски резултати в добива.

Нерядко при трайните насаждения това е причина за трудната прихващаемост и значителните загуби на посевен материал. Чрез Акрамет СЕММАКС семето получава мощен тласък на имунитета и устойчивостта към опасни гъбни заболявания още от самото начало, което пряко се отразява върху по-нататъшните етапи на развитие. 

Предсеитбено стимулиране на семената

Предсеитбеното стимулиране на семена е практика в Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "Плантис" от дълги години. Началото е положено през 2006 г. с висококонцентриран вариант на Акрамет Класик. През 2016 г.  след множество изследвания на елементния състав на качествени семена бяха установени елементите, които растението натрупва преимуществено в семената, за да осигури качествено поколение през следващата година. На тази база беше създаден Акрамет СЕММАКС, чиято цел е не само доставяне на повърхността на семето на най-важните елементи за мощен начален старт, но и внасяне на вещества имащи отношение към развитието на растителния имунитет още от самото начало и генериране на повишена устойчивост към заболявания в началните етапи. Освен това в състава на СЕММАКС отново влизат най-качествените прилепители, които осигуряват не само оптимално прилепване на стимулатора, но и максимално действие на фунгицида за обеззаразяване на семената.

Съдържание:

Семмакс съдържа комплекс от хранителни елементи, физиологично-активни вещества, прилепител, омокрител и филмообразувате. 

Съставът е съобразен и с тенденцията за изчерпване на някои ключови микроелементи в продуктивния слой на българските почви. На базата на съществуващи почвени анализи може да съобразим състава с индивидуалните проблеми в минералното хранене на посевите в определен район или земеделско стопанство.

СЕММАКС вече съдържа елементи и вещества, които имат пряка роля в сухоустойчивостта на пшеницата и ечемика. Сухите есени и зимни месеци налагат това. Вече Акрамет СЕММАКС съдържа не само всички основни, второстепенни и микроелементи, но и 5 изключително важни ултрамикроелемента: селен, хром, ванадий, йод, кобалт, аминокиселини, както и 5 важни за метаболизма витамина.

Акрамет СЕММАКС се превръща в един от най-ефективните и рентабилни стимулатори за предсеитбено третиране на семена при зърнените култури.

Предназначение:

Акрамет Семмакс се използва за предсеитбено третиране на семена от всички земеделски култури с цел по-висока кълняема енергия, дружно поникване и развитие на силна коренова система.

При зеленчуци и овощни дървета за накисване на кореновата система преди пикиране или засаждане, за  стимулиране развитието на кореновата система и успешно прихващане.

Имуномодулатор - стимулира растителния имунитет още от самото начало на развитието и увеличава устойчивостта към гъбни и бактериални заболявания. Увеличава фунгицидния ефект на обеззаразителите на семена, както и инсектицидния ефект на използваните за обработка на семена инсектициди. 

Предсеитбено стимулиране на семената

Предсеитбеното стимулиране на семена е практика в Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "Плантис" от дълги години. Началото е положено през 2006 г. с висококонцентриран вариант на Акрамет Класик. През 2016 г.  след множество изследвания на елементния състав на качествени семена бяха установени елементите, които растението натрупва преимуществено в семената, за да осигури качествено поколение през следващата година. На тази база беше създаден Акрамет СЕММАКС, чиято цел е не само доставяне на повърхността на семето на най-важните елементи за мощен начален старт, но и внасяне на вещества имащи отношение към развитието на растителния имунитет още от самото начало и генериране на повишена устойчивост към заболявания в началните етапи. Освен това в състава на СЕММАКС отново влизат най-качествените прилепители, които осигуряват не само оптимално прилепване на стимулатора, но и максимално действие на фунгицида за обеззаразяване на семената.

Предимства на продукта:

  • оптимизация на обеззаразяването чрез действието на прилепител-омокрител ,
  • засилване на обеззаразяващия ефект на фунгицида чрез синергичния ефект на Семмакс и контактните фунгицидни свойства на самия продукт,
  • добавяне на необходимите хранителни елементи за висока кълняема енергия,
  • дружно поникване,
  • висока физиологична активност в началните етапи на развитие и
  • отлично общо състояние на посева, което води до пълноценно вкореняване и братене.

Механизъм на действие:

Семмакс е разработен на базата на изследвания на количеството и състава на натрупваните в семето хранителни елементи, необходими за покълването и развитието на растението в началните етапи.

Той също е част от имунотехнологиите на Плантис, чрез които се използват и стимулират естествените възможности на растителния имунитет да противодейства на гъбни и бактериални заболявания.

Акрамет СЕММАКС се превръща в един от най-ефективните и рентабилни стимулатори за предсеитбено третиране на семена при зърнените култури. Смисълът от тази стимулация се вижда съвсем ясно на 20-тия ден от сеитбата – третираните посеви постепенно формират очевидни разлики в биомасата и общото състояние, което по-късно се отразява положително върху братенето и развитието на кореновата система. СЕММАКС е съвместим с фунгицидите за обеззаразяване на семената и с инсектициди. Препоръчваме поради повсеместно разпространение на телени червеи, щурци и нощенки, семената преди засяване да се третират и с предназначени за целта инсектициди. 

Разтворимост и доза:

Семмакс е течен, дозата е 3-4 литра на тон семена, а количеството вода за третиране е 20-30 литра на тон.

Начин на употреба:

Третиране на семена в зърнопроизводството: Доза - 300-400 мл/100 кг семена с 1,5-3 литра вода заедно с фунгицида за обеззаразяване. Да не се прпилага с по-малко от 1,5 литра вода/100 кг семе. Оптимално количество на водата 2-2,5 литра/100 кг семе.

Семена на зеленчуци: Накисване на семената в 5%-ен разтвор за 6-8 часа или в 20%ен разтвор за 3 часа, подсушават се и се сеят.

Зеленчукови разсади: Потапят се корените в 10%-ен разтвор и се пикират.
Овощни дървета: Накисване на корените за 1 час в 15%-ен разтвор на Семмакс или само потапяне в 50%-ен разтвор преди засаждане.

Употреба:

Смесим и съвместим с фунгициди за обеззаразяване на семена, включително медни препарати, инсектициди от пиретроидната група, хлорпирифос и неоникотиноидите имидаклоприд и Би-58.

Препоръчваме поради повсеместно разпространение на телени червеи, щурци и нощенки, семената преди засяване да се третират и с предназначени за целта инсектициди.  

СЕММАКС е съвместим с фунгицидите за обеззаразяване на семената и с инсектициди. Препоръчваме поради повсеместно разпространение на телени червеи, щурци и нощенки, семената преди засяване да се третират и с предназначени за целта инсектициди.